Hãy tìm các điểm khác nhau giữa 2 clip.
5 bạn may mắn nhất hàng tuần sẽ nhận được son Juicy Tint cực hot.XOAY NGANG MÀN HÌNH VÀ LOAD LẠI TRANG ĐỂ CHƠI GAME !

Hãy tìm ít nhất 3 điểm khác nhau giữa 2 clip bằng cách nhấp chuột vào điểm đó trong clip bên phải.
Nhấn nút để bắt đầu.